Marc Landeman

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
marc.landeman[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7998
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar inom området för expropriationsrätt, särskilt om ersättningsfrågor vid tvångsingrepp på fastigheter. Även frågor rörande förändrad markanvändning, värdeförändring vid infrastrukturutbyggnad och äganderätt ligger inom ramen för mitt forskningsintresse.

Jag undervisar inom följande huvudområden:

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Plan- och bygglagen
Expropriationsrätt
Ersättning vid expropriation och vinstfördelning

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Marc Landeman