Kent Fredholm

PhD student at Department of Modern Languages, Romance Languages

Email:
kent.fredholm[AT-sign]moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I mitt avhandlingsarbete studerar jag gymnasieelevers användning av digitala hjälpmedel i språkstudierna, med fokus på elevers användning av maskinöversättning (Google översätt) vid skrivande på spanska. Mina studier är främst inriktade på googleöversättandets eventuella effekter på elevers inlärning av spansk syntax och utveckling av spanskt ordförråd.

Doktorandstudierna bedrivs i samarbete mellan Karlstads universitet och Uppsala universitet.

My courses

Research

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete studerar jag gymnasieelevers användning av digitala hjälpmedel i språkstudierna, med fokus på elevers användning av maskinöversättning (Google översätt) vid skrivande på spanska. Mina studier är främst inriktade på googleöversättandets eventuella effekter på elevers inlärning av spansk syntax och utveckling av spanskt ordförråd.

Doktorandstudierna är huvudsakligen förlagda till Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet men bedrivs i samarbete med Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet.

LICENTIATUPPSATS

Eleverna, språket och datorn: studier av skoldatoriseringens effekter på elevers attityder, skrivstrategier och textproduktion i spanskundervisningen på gymnasiet. Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik, 2015. Handledare: fil dr. Rakel Österberg, prof. Lars Fant, fil. dr. Sirkku Männikö-Barbutiu

ARTIKLAR

Margrain, V., Fredholm, K. och Schultheis, K. (2020) Online intercultural dialogue amongst student teachers from seven countries: a study of IPC global discussions. Education and Society 38(1), s. 57-72.

Fredholm, K. (2019). Effects of Google translate on lexical diversity: vocabulary development among learners of Spanish as a foreign language. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas 13(26), s. 98-117.

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., Fredholm, K. och Dahlberg. M. (2019) Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever. ASLA-symposiet 2018 (27). Karlstad University Press, 2019.

Fredholm, K. (2015). El uso de traducción automática y otras estrategias de escritura digital en español como lengua extranjera. Estudios de Lingüística Aplicada (62), s. 9-32.

Fredholm, K. (2015). Online Translation Use in Spanish as a Foreign Language Essay Writing: Effects on Fluency, Complexity and Accuracy. (El uso de traducción automática en la escritura en español como lengua extranjera: Efectos en fluidez, complejidad y corrección.) Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas 9(18), s. 7-24.

Fredholm, K. (2014). Effects of online translation on morphosyntactic and lexical-pragmatic accuracy in essay writing in Spanish as a foreign language. Sake Jager, Linda Bradley, Estelle J. Meima, Sylvie Thouësny (red.), CALL Design: Principles and Practice – Proceedings of the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, Nederländerna, s. 96-101.

Fredholm, K. (2014). “I prefer to think for myself”: Upper Secondary School Pupils’ Attitudes towards Computer-based Spanish Grammar Exercises. IAFOR Journal of Education 2(1), s. 90-122.

POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Fredholm, K. & Fredriksson, C. (2019). Att skriva i en digital miljö. I: Skolverket/Lärportalen: Del 4 i Språksprångets modul 2 Skriftlig produktion och interaktion. Stockholm: Skolverket.

Gymnasieelevers användande av automatöversättning vid uppsatsskrivande på spanska. Lingua (1), 2015.

Google översätt eller ordböcker? Tempus (5), 2015.

Skolungdomars inställning till studier i moderna språk. Granath., S. & Bihl, B. (red.), Portar till språk och litteratur, CSL, Karlstad University Press, 2007, s. 79-88.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.