Lars Edstedt

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Lars.Edstedt[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2698
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bakgrund etc.

Född 1981

Filosofie magisterexamen 2006, Umeå universitet

Juristexamen 2012, Umeå universitet

Tingsnotarie 2012-2014, Stockholms tingsrätt

Hovrättsfiskal 2014-2015, Svea hovrätt

Tingsfiskal 2015-2016, Uppsala tingsrätt (tjänstledig)

Interna uppdrag

Ordförande, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU), 2017/2018

Ledamot, Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 2017/2018

Ledamot, Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet 2017-

Suppleant, Doktorandnämnden, 2017/2018

Suppleant, Juridiska doktorandrådet, 2017/2018

Undervisning

Jag undervisar främst i processrätt på Juristprogrammets termin 4.

Research

Jag är anställd som doktorand i processrätt sedan den 1 september 2016. Avhandlingsprojektet har den preliminära titeln "Straffprocessföremålet" och handlar om ramen för domstolens prövning i brottmål.

Huvudhandledare: Professor Torbjörn Andersson

Biträdande handledare: Jur. dr Erik Svensson

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.