Robin Samuelsson

PhD student at Department of Physics and Astronomy, Physics Education Research

Email:
robin.samuelsson[AT-sign]physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

part-time fixed-term lecturer at Department of Education

Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i kemi och matematik och var som student med och grundade lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) vid Uppsala universitet. Innan dess studerade jag även vid institutionen för Freds- och konfliktforskning och var där med och grundade ICRG för att organisera kandidatstudenter vid institutionen. Grundtanken med LärNat (och även ICRG) var att föreningen (numera sektionsförening hos studentkåren) skulle fungera som en plattform för gemenskap och samarbeten mellan lärarstudenter inom de naturvetenskapliga ämnena (lärarstudenter studerandes på TekNat-fakulteten). Mitt intresse för utbildningsfrågor inom lärarprogrammet, mer specifikt det som ges vid ämnesinstitutionerna som ämnesdidaktisk undervisning, samt ett tidigare arbete inom kemididaktik, motiverade mig att söka en doktorandtjänst inom ämnesdidaktik på TekNat.

Bland mina tidigare studentuppdrag kan bl.a. följande nämnas:

Grundare och utbildningsansvarig för LärNat

Programrepresentant i programrådet för ämneslärarprogrammet

Studentrepresentant i NUN (Naturvetenskapliga utbildningsnämnden)

Doktorandrepresentant i TNDR (doktorandrådet på TekNat)

I övrigt har jag även jobbat med stipendier genom min position som ordförande för Uppsalas stipendiekonvent.

Research

My research focus on the teaching and learning of thermodynamics. My current studies investigate the use of IR cameras for supporting learning in laboratory practice. In addition, I explore how students' reasoning when encountering phenomena involving phase transitions can be explained through cognitive resources such as exemplars and p-prims.

I am a member of the research school in subject education at Uppsala University (UpRiSE).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.