Elisabet Björklund

visiting researcher at Department of History of Science and Ideas

Email:
elisabet.bjorklund[AT-sign]idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i filmvetenskap vid Lunds universitet 2013. Min avhandling, The Most Delicate Subject: A History of Sex Education Films in Sweden, handlar om sexualupplysningsfilm i Sverige fram till och med 1970-talet. Från och med september 2016 är jag anställd som postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet inom programmet Medicine at the Borders of Life. Sedan mars 2016 arbetar jag också som lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Min forskning fokuserar på sexualitet och reproduktion i svensk filmhistoria. Sedan disputationen har jag bland annat varit redaktör för antologierna Swedish Cinema and the Sexual Revolution: Critical Essays (2016) och A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (2019), båda tillsammans med Mariah Larsson. I mitt postdokprojekt, som har titeln Mediating reproduction: Medicine, pregnancy and fetuses in Swedish film and television, 1960s–1980s, undersöker jag representationer av graviditet och foster i svensk film och tv.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.