Adrian Sangfelt

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Email:
adrian.sangfelt[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6367
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning kretsar huvudsakligen kring de nordiska och övriga germanska språkens syntax, med ett speciellt fokus på syntaktisk förändring i äldre svenska. Under 2020 och 2021 bedriver jag även postdoktoral forskning om skillnader i hur grammatiska mönster realiseras i modern svenskt talspråk och skriftspråk.

Keywords: syntax språklig förändring språklig variation generativ grammatik komparativ syntax

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Adrian Sangfelt