Moa Kindström Dahlin

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Moa.K.Dahlin[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7427
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Moa är universitetslektor i offentlig rätt och kursföreståndare på Terminskurs 1.

Moa är också en av redaktörerna för den s.k. T1-podden (Juridik i örat) och kursföreståndare för fördjupningskursen Socialrätt - individ och system.

Hon disputerade 2014 vid Stockholms universitet med en avhandling om rättighetskonflikter vid psykiatrisk tvångsvård. Hennes forskning kretsar kring relationen mellan juridik, etik och expertis ur ett offentligrättsligt perspektiv.

Keywords: tvångsvård offentlig rätt psykiatrirätt medicinsk rätt

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

född 1980

jur. kand 2005

jur. dr 2014

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.