Kristiina Mustonen

research assistant at Department of Ecology and Genetics, Erken Laboratory

Email:
kristiina.mustonen[AT-sign]ebc.uu.se
Visiting address:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Postal address:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har en kandidatexamen i biogeovetenskap från Stockholms universitet och har även läst kurser inom akvatisk ekologi, marinbiologi och fisk- och fiskeribiologi. På Erkenlaboratoriet jobbar jag med vattenkemiska analyser, provtagningar och djurplanktonanalys samt assisterar på vattendagar.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.