Margareta Tillberg

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
margareta.tillberg[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 4146
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Margareta Tillberg är en internationellt prisbelönt forskare som sedan 1 januari 2016 är anställd som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Also available at

My courses

Biography

Margareta Tillberg is associate professor in art history at Uppsala University, and adjunct professor at Stockholm University.

In addition to Margareta Tillberg’s present tenure, she has taught design history, cultural studies, theory of art and design at: Linnaeus University in Sweden, Bauhaus-University in Weimar, and Helsinki Art Academy in Finland (=selection). She organised sessions, participated in conferences and held invited lectures at: Duke and Oxford universities; Berlin: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, as well as in Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Copenhagen, Oslo, Helsinki, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia, Rochester N.Y. and at MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Margareta Tillberg writes about design and art in a wide historical context including dance & film, theatre & architecture, economics & technology, aesthetics & popular culture. Her current research is looking into the worrying borderland of rational thinking, human factors, social and cultural welfare. Her Swedish passport ”Valid for all countries” enabled her to cross the border of the Iron Curtain during the Cold War, which she did more than a hundred times. She became a member of Amnesty International when she was fifteen.

Research

Margareta Tillbergs doktorsavhandling Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin's Russia 1932 (Stockholm University 2003) var den första doktorsavhandlingen någonsin i ämnet konstvetenskap i Sverige, som undersökte konst i Ryssland. Boken fokuserar på färg och seende i det ryska avantgardet, med rötter i tyskspråkig vetenskap från 1830-1920-talet. Boken bygger på ett omfattande arkivstudium. Studiens olika perspektiv är seendet som kultur, som mätbar naturvetenskap, och omätbar esoterisk andlighet i det allt hårdare kulturklimatet efter bolsjevikernas maktövertagande 1917 med tilltagande ideologisk monokultur och censur. För ett tema i boken vann hon First Prize for Best Student Paper in the Humanities på AIC Color 2001. The 9th Congress of the International Color Association, i Rochester, N.Y. och i bokens efterföljd öppnades "Matiusjins Hus"–Dom Matiushina, som en filial till Ryska museet i Sankt Petersburg. Coloured Universe utkom i sin helhet på ryska på Novoe Literaturnoe Obozrenie 2008.

Margareta Tillberg har en sexårig forskningsvistelse (inklusive fellowship) vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. I Berlin deltog hon även aktivt vid Humboldt-universitetet på medieforskaren Friedrich Kittlers seminarier, liksom där även Technisches Bild på Avdelningen för kulturteknik. MT var anställd som seniorforskare på CBEES vid Södertörns högskola, på Konstvetenskapliga institutionen, och på Institutionen för Kultur och estetik vid Stockholms universitet, samt var forskarassistent på Avdelningen för Teknik, Filosofi – och Vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Sin doktorandutbildning genomförde hon parallellt på Stockholms universitet och olika institutioner i Ryssland (Moskvas universitet, Moskvas arkitekturinstitut, Leningrads universitet Ryska Vetenskapsakademien).

Forskningsintressen är främst 1900-talets konst i Ryssland och Europa ur tvärvetenskapliga perspektiv med konst- och designteoretiska frågeställningar som utgår från samtiden.

 • Ryska avantgardet i internationellt perspektiv
 • Konst och design under kalla kriget
 • Teknisk estetik
 • Design, konsthantverk och industriproduktion
 • Internationella gränsöverskridande nätverk för konst-kultur, teknik, ekonomi och vetenskap
 • Konst och vetenskap
 • Konst, makt och censur
 • Konst och design
 • Ergonomi och mänskliga rättigheter
 • Förhållandet människa–maskin
 • Färg och varseblivning i konst, konstteori, vetenskap och andlighet: teori och praktik
 • Konst som frizon
 • Tankesmedjor

Margareta Tillberg har hållit gästföreläsningar och konferenspresentationer på MIT Massachussetts Institute of Technology, Duke University, Oxford University; I Berlin på: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, samt i Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia och Rochester N.Y.

Margareta Tillberg har erhållit anslag från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Max Planckinstitutet; publicerat en rad essäer i utställningskataloger, samlingsvolymer, tidskrifter och dagspress. Hon har producerat utställningar på Kulturhuset i Stockholm, och är co-founder till Art Laboratory Berlin.

Hon är även diplomerad yogalärare och praktiserande zenbuddhist.

Publikationer och annan information kan laddas ner från länkarna nedan:

Publikationer via Swepub: Kungliga Biblioteket

Abstract av avhandlingen Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Recension av Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2010)

Bortglömd rysk konstnär och avantgardist i nytt ljus DN 300703

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.