Carin Leibring Svedjedal

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
carin.leibring-svedjedal[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 5197
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i nordiska språk sedan VT 2019, med inriktning mot sociolingvistik och fältet språk och kön (med inslag av namnforskning och transgenderforskning). Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln "Transpersoners egenvalda självbenämningar". Jag undersöker hur förnamn och pronomen i tredje pers. sing. används som resurser i skapandet av könsidentiteter; detta gör jag genom enkät- och intervjustudier där jag undersöker strategier och upplevelser kring egna val av självbenämningar.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2017-2019: Personalassistent och administratör vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

2015-2017: Amanuens vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

VT 2016: Fil. magisterexamen i svenska, Uppsala universitet

VT 2015: Fil. kandidatexamen i svenska/nordiska språk och sociologi, Uppsala universitet

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.