Julia Kuhlin

PhD student at Department of Theology, History of Religions and World Christianity

Email:
julia.kuhlin[AT-sign]teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i Missionsvetenskap sedan hösten 2015.

Mitt doktorandprojekt är en etnografisk studie och handlar om vardagsreligiositet bland medelklasskvinnor inom den pentekostala rörelsen i Indien. Ett särskilt fokus ligger på hur kvinnorna hanterar olika former av risk i vardagen, samt vilken roll känslor har för utövandet av religionen.

Se även https://uppsala.academia.edu/JuliaKuhlin

Keywords: etnografi indien pentekostalism levd religion medelklass kvinnor

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Julia Kuhlin