Jonas Eriksson

Part-time fixed-term lecturer at Department of Art History, Conservation

Email:
jonas.eriksson[AT-sign]konstvet.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Adjunkt i kulturvård. Föremålsantikvarie och konstvetare. Medverkar framförallt i kurserna Kulturvårdens fält, Föremålens material och tekniker och Interiör- och möbelhistoria samt är kursansvarig för Bevarandeprinsiper & kulturvärden. Har tidigare arbetat som utredare på Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet samt sysslat med föremålsfrågor inom musei- och auktionsbranschen.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.