Yvonne Hallesson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
yvonne.hallesson[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Email:
yvonne.hallesson[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1294
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

Yvonne Hallesson is Associate Professor (docent) in Swedish language at the Department of Scandinavian Languages, Uppsala University. She holds a Ph.D. in Language Education from Stockholm University. Research interests include language and learning, reading and writing development, disciplinary literacy, literacy education, and text analysis. Currently, she is engaged in the project Testing approaches to reading, granted by the Swedish Research Council.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag tog licentiatexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling 2011 med studien Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser och disputerade i språkdidaktik 2015 med avhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet. Sedan dess har jag forskat om texter och elevers ämnesspecifika läsande och skrivande på olika stadier och i olika ämnen. Jag har undervisat framför allt på lärarutbildningar i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna, men även på uppdragsutbildningar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och på forskarutbildningskurser.

Jag är Uppsala universitets styrelserepresentant i Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och ingår i Nätverket Språk & Lärande vid Språkvetenskapliga fakulteten.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årkurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.