Anna Wikman

Associate senior lecturer/Assistant Professor at Department of Women's and Children's Health, Research group; Reproductive Health

Email:
anna.wikman[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsintresse handlar i stort om hur människor som drabbas av somatiska sjukdomar mår psykiskt, och hur vi kan minska, förebygga eller behandla psykosociala svårigheter. Sedan jag disputerade år 2009 vid University College London på en avhandling som handlade om posttraumatiska stressreaktioner, ångest, depression och hälsobeteenden efter hjärtinfarkt har jag studerat psykosociala svårigheter i samband med hjärtinfarkt och cancer. Min nuvarande forskning fokuserar på psykologisk ohälsa och behov av stöd bland kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Syftet med detta projekt är att undersöka faktorer som bidrar till psykosociala svårigheter samt att utveckla implementerbara insatser som kan bidra till ett förbättrat mående bland kvinnor som upplever ett behov av stöd efter sin behandling. Vidare är jag även involverad i studier som undersöker faktorer som påverkar psykisk ohälsa bland kvinnor i samband med graviditet och förlossning.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.