Susanne Urban

Senior Lecturer/Associate Professor at Institute for Housing and Urban Research

Email:
susanne.urban[AT-sign]ibf.uu.se
Telephone:
+4618-471 6531
Visiting address:
Room GT Munken 318 Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Sociology, Faculty

Email:
susanne.urban[AT-sign]ibf.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent och universitetslektor i sociologi, ssk bostads och urbansociologi. Min forskning är främst inriktad på boende- och skolsegregation, samt arbetsmarknad och företagande för utrikes födda. Jag är intresserad av hur ideer om "hur staden kan hållas samman" utvecklas över tid, och hur sociala och institutionella förhållanden påverkar utfall för individer.

Keywords: skolan boendesegregation samhällsplanering nyanlända och integration

Also available at

My courses

Research

Min forskning kan presenteras i följande tre teman:

Stadsutveckling och grannskapsideal. Om hur samhällsplanering, anti-segregationspolitik och grannskapsideal utformats över tid och hur dessa påverkar segregation i staden.

Grannskapseffekter. På vilket sätt som bostadsområdet påverkar individerna som bor där. Jag har undersökt långsiktiga effekter på inkomst och utbildning, samt betydelsen av lokala sociala nätverk för inrikes och utrikes födda.

Arbete och företagande bland utrikes födda personer. Sociala nätverks betydelse för företagande och betydelsen av politiska reformer såsom privatisering av vård och arbetskraftsmigrationsreformen.

Utbildning och skolsegregation. Konsekvenserna av det fria skolvalet i form av restid och långsiktiga konsekvenser för utbildning och inkomster.

Forskningen har bland annat finansierats av följande externa projekt:

Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Vetenskapsrådet, projektledare Håkan Forsberg 2017-2020.

School choice reforms implementation and long term consequences for individuals´ social mobility. Vetenskapsrådet, projektledare Susanne Urban 2014-2017. 6,375 Tkr

Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, projektledare Martin Klinthäll. 2014-2017.

Min undervisning handlar främst om etnicitet och grannskap, samt handledning av uppsatser på olika nivåer.

Jag har handlett doktorander inom socialt arbete (Simone Scarpa), pedagogik (Martin Harling), och företagsekeonomi (Aliaksei Kazlou). För tillfället handleder jag tre doktorander i sociologi med inriktning på etniska relationer, stadsplanering och arbetsmarknadsorganisation.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.