Susanne Urban

senior lecturer at Institute for Housing and Urban Research

Email:
susanne.urban[AT-sign]ibf.uu.se
Telephone:
+4618-471 6531
Visiting address:
Room GT Munken 318 Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

senior lecturer at Department of Sociology, Faculty

Email:
susanne.urban[AT-sign]ibf.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i sociologi med intresse för segregation, grannskap, ungdomars karriärer och utlandsföddas företagande. Jag har intresserat mig dels för hur segregation uppfattas och beskrivs som ett problem och dels analyserat grannskapseffekter. Därefter har jag bland annat fokuserat på hur unga personer använder sina sociala nätverk för att komma in på arbetsmarknaden och hur de påverkas av sin lokala kontext och skola. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på skolval.

Also available at

My courses

Research

Jag är just nu engagerad i tre forskningsprojekt:

Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Vetenskapsrådet, projektledare Håkan Forsberg 2017-2020.

School choice reforms implementation and long term consequences for individuals´ social mobility. Vetenskapsrådet, projektledare Susanne Urban 2014-2017. 6,375 Tkr

Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, projektledare Martin Klinthäll. 2014-2017.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.