Ethel Blom Marx

project coordinator at Division for Contract Education

Email:
ethel.blom[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 7597
Visiting address:
Room PLA 00253 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som projektkoordinator vid Avdelningen för externa relationer (AUU) är min huvuduppgift att koordinera och genomföra utbildningsprojekt till kunder inom offentlig sektor. Det innebär tät kontakt med kunder, kursdeltagare, utbildare och andra involverade parter. Jag arbetar till största delen med utbildningsprojekt för utländska akademiker.

Besök vår webbplats www.uu.se/uppdragsutbildning

FORTBILDNING - Vi utbildar det offentliga Sverige!

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.