Olena Jansson

PhD student at Department of Modern Languages, Slavic Languages

Email:
olena.jansson[AT-sign]moderna.uu.se
Telephone:
+4618-471 1334
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

I'm a PhD Student in Slavic Languages (from 2016).

My dissertations title is:

"The court of the Turkish Emperor and his residence in Constantinople" by Szymon Starowolski in Seventeenth-Century Russian translations.

Also available at

My courses

Research

Kort beskrivning av avhandlingsprojektet:

Översättningar från polska till ryska på 1600-talet hade en stor betydelse för utvecklingen av ryska språket, litteraturen och kulturen. Boken "Dwór cesarza tureckiego i rezydencja jego w Konstantynopolu” (tryckt i Krakow år 1646) av Szymon Starowolski översattes till ryska sex gånger under andra hälften av 1600-talet. Genom en textanalys av dessa handskrivna översättningar tittar jag på olika översättningsstrategier som användes i dåtidens Ryssland vid översättningar från polska. I ett större perspektiv handlar projektet om att med hjälp av dessa strategier utöka vår kunskap om den historiska utvecklingen av översättningsarbetet i Ryssland och om betydelsen av begreppet ”översättning” vid denna tid. En viktig metodologisk fråga är också huruvida det är möjligt att identifiera en konkret översättare utifrån en språklig analys av hens översättningar.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.