Anna Sandström

Environmental coordinator at Buildings Division, Unit for environment and physical work environment

Email:
Anna.Sandstrom[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 1764
Mobile phone:
+46 70 1679061
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2

Postal address:
Box 256
751 05 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med universitetets miljöledningssystem som hanterar vår miljöpåverkan från den egna verksamheten rörande resor, inköp, återbruk, avfall, energi, kemikalier och samverkan i frågor som berör detta. Detta innebär bland annat utformande av miljömål och handlingsplan, samordna interna miljörevisioner, sammanställande av miljöredovisning, lag- och omvärldsbevakning, utbildning, samordna miljöombud, ställa miljökrav i upphandling och stötta verksamheten i frågor som berör ovanstående.

Keywords: miljöarbete miljömål miljö miljöledning miljöledningssystem miljörevision

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Sandström