Erik Hansson

doctoral/PhD student at Department of Social and Economic Geography

Email:
Erik.Hansson[AT-sign]kultgeog.uu.se
Telephone:
+4618-471 6358
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Är doktorand på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.
Avhandlingsarbetet handlar om det svenska samhällets reaktioner mot s.k. "utsatta EU-medborgares" närvaro i Sverige, med ett fokus på den svenska identitetens självbild och dess mångbottnade relation till fenomen som 'etik' och 'rättvisa'. Utifrån ett empiriskt material som i huvudsak består av mediarapportering, debattartiklar, sociala medier, djupintervjuer och urbana observationer, identifieras en djuplodad etisk identitetskris som genomgående i alla de paradoxer och konflikter som uppstår till följd av hanteringen av EU-medborgarnas synliga fattigdom i Sverige. Det huvudsakliga teoretiska perspektivet är en slags psykoanalytisk ideologikritik, som försöker utläsa en koppling mellan de konflikter som uppstår inom den enskilda svenska medborgaren i mötet med den tiggande människan på gatan, inom de politiska instanser som har att behandla EU-medborgarnas nöd i Sverige, och inom den politiska arenan bland såväl aktivister som politiker. Med hjälp av psykoanalytisk teori som utvecklad av Jacques Lacan och Slavoj Žižek, identifieras den fattiga EU-medborgarens synliga närvaro i Sverige som ett symptom på det Reala: det omöjliga som måste uteslutas för att en bristfällig världsbild och ordning ska kunna hållas samman.

Teoretiska intressen är i övrigt nationalism, politisk ekonomi, kontinental filosofi, moralisk geografi, humanitarianism, välfärdspolitik, psykogeografi, urbaniseringsprocesser, postkolonial teori som kritiska vithetsstudier, och dylikt.Publikationer

Hansson, E. (2018). Varför saknar "EU-migranter" boende i Sverige? I: Wasniowski, A. & Hübinette, T. (red.) Studier om Rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering. Malmö: Arx förlag.

Hansson, E. (2015). Hotet mot det svenska samhällskontraktet – Hur tiggeri i Stockholm aktiverar det personliga moraliska ansvaret. Socialmedicinsk tidskrift, 92(3), 343-351.

Hansson, E. (2014). "Som att världen har kommit hit" - Stockholmares upplevelser av tiggeri våren 2014. Masteruppsats, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Ladda ner: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721768/FULLTEXT01.pdf

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.