Erik Hansson

part-time fixed-term lecturer at Department of Social and Economic Geography

Email:
Erik.Hansson[AT-sign]kultgeog.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerade juni 2019 med en avhandling om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare.

Intresserar sig för bl.a. psykoanalys, historiematerialism, dialektik, nationalism, socialpolitik, välfärdsstudier, etik, kontinental filosofi, genus- och kritiska vithetsstudier. Metoder jag använder mig av är kvalitativa, i huvudsak i formen av kritiska textstudier men också kvalitativa djupintervjuer.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.