Lennart Rolandsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
lennart.rolandsson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2412
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Om programmering skall erbjudas alla elever bör man lära av tidigare erfarenheter. Vad är egentligen möjligt då det kommer till ganska så avancerad teknik. Speciellt intressant är huruvida lärare kan eller ska undervisa om de värderingar som tekniken omfattar; teknik är trots allt och har aldrig haft en neutral roll i samhället.

Genom kulturarv kan vi lyfta värderingar i gårdagens och dagens teknik. Därav mitt engagemang i ett Nordplus projekt, The Nordic Academy for Volunteer Management.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan 1970-talet har den svenska skolan investerat stora pengar i datorer och informationsteknologi, med syftet att möta samhällets behov av teknisk kompetens. Nyligen (ht18) infördes programmering som ett obligatoriskt inslag i grundskolan. En nyckelfråga är lärares ämnes- ämnesdidaktiska kunskaper.

Skolämnet programmering är ett intressant studieobjekt om man beaktar genus, läroplansteoretisk diskussioner och lärares professionsutveckling. Statistik från Skolverket visar nämligen på ett ämne som inte tycks attraherar flickor, något som i princip varit oförändrat sedan ämnet introduktion.

I min doktorsavhandling (Rolandsson, 2015) undersöker jag mötet mellan lärares intentioner och det som verkligen iscensätts, genom att studera hur ämnet historia och gymnasielärares arbete med föreställningar om lärande/undervisning och ett lärandeobjekt.

Rolandsson, L. (2015). Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum.

Research

För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt "Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling" (RG) , finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2018-2021 och "Införande av programmering i skolans matematik - när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande" (RG), finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2022.

Senaste: Integrating programming in Swedish school mathematics: description of a research project

Helt klart är att vi behöver en bättre förståelse för lärares behov av ämnesdidaktisk kunskap. Läs själv min populärvetenskapliga artikel "Programmering i skolan", som du hittar i tidskriften Vägval i skolans historia (2019:1). Temat för numret är Skolans digitalisering. I en annan artikel fr 2015, Hur skall det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar? Helhetssyn på svensk utbildning om digitalisering och programmering, beskriver jag tillsammans med Swedsoft hur man behöver ta ett större helhetsgrepp i termer av Computational Thinking.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.