Renita Sörensdotter

Senior lecturer/Associate Professor at Centre for Gender Research

Email:
renita.sorensdotter[AT-sign]gender.uu.se
Telephone:
+4618-471 5013
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Senior lecturer/Associate Professor at Centre for Gender Research

Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har en fil dr i socialantropologi, men jag har mest varit verksam som lärare och forskare inom genusvetenskap. Mina forskningsintressen varierar empiriskt, men handlar på ett eller annat sätt om genus, sexualitet, klass, etnicitet, kropp och funktionsförmåga, vilket kan sammanfattas som ett normkritiskt intersektionellt perspektiv på det handlingsutrymme vi som människor får/tar oss beroende på kulturella normer. Min forskning har under senare år främst fokuserat på sexuell (o)hälsa.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Några aktuella föreläsningar och intervjuer finns länkade till här. De berör framför allt vulvasmärtor, sex och normkritisk pedagogik.

Om lusten som del i feminismen i Ligga med P3:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=6385456&playaudio=5638656

Om vulvasmärtor och sex för RFSU:
https://www.youtube.com/watch?v=EaApkH2X55Q

Om vulvasmärtor på Barnmorskepodden:

https://poddtoppen.se/podcast/1267325438/barnmorskepodden/85-vulva-smarta

Gästbloggande på Baking Babies:

https://bakingbabies.se/2019/12/18/vulvasmartor/

Normkritik i skolan:

https://urplay.se/program/191410-ur-samtiden-stockholm-pride-2015-vem-vinner-pa-normkritik

Normkritik, crip, kropp på KROPPSFUNKTION:

https://www.kroppsfunktion.com/projects/sorensdotter/

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Renita Sörensdotter