Alexander Söderberg

PhD student at Department of Physics and Astronomy, Theoretical Physics

Email:
alexander.soderberg[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 5954
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

My field of research is quantum field theories, with particular focus defects in such models. Defects often corresponds to different kinds of materials, e.g. the carbon-based material graphene in condensed matter.

Important to my research are both studies on the renormalization group flows and the symmetries of the systems.

Feel free to contact me regarding a bachelor project in physics if you'r interested in quantum field theories.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar på kvantfältteorier i allmänhet, och lite mer speciellt på hur man kan använda symmetrier hos sådana modeller för att beskriva dess fysik. Symmetrierna leder till en väldigt intressant och övergripande ekvation för teorier med en utökad konform symmetrygrupp som heter bootstrap ekvationen.

Även renormeringsgrupp-flöden i kvantfältteorier är utav särskilt intresse. Utan dessa skulle vi inte kunna göra mycket i en kvantfältteori, så de är fundamentalt viktiga i alla kvantfältteorier oavsett om du vill diskutera partikelfysik eller materialfysik.

Av särskilt intresse är så kallade defekter och kvantfältteorier på en mångfald med en rand. Defekter motsvarar operatorer av högre dimension än noll (en punkt), där en nolldimensionell operator motsvarar de partiklar vi kan observera på till exempel Cern. Det finns mycket outforskat angående defekter i kvantfältteorier, och de är framförallt viktiga och intressanta i kondenserad materia (materialteori), men även för strängteori (speciellt på mångalder med en rand). Ett välkänt exempel på en defekt kvantfältteori är det kolbaserade materialet grafen, där fotoner finns i hela rumtiden, medans elektronerna är begränsade till en codimension ett defekt (eller rand).

Kontakta mig gärna angående handledning av kandidat examensarbeten, speciellt om du är intresserad av kvantfältteori.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Alexander Söderberg