Karl Bergman

researcher at Department of Philosophy, Theoretical Philosophy; Affiliated

Email:
karl.bergman[AT-sign]filosofi.uu.se
Telephone:
+4618-471 7366
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandling

Min avhandling rör gränsområdet mellan evolutionsteori och epistemologi, och hur evolutionära förklaringsmodeller i psykologi och kognitionsvetenskap inverkar på klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar.

Intresseområden

Evolutionsteori, pragmatism, fenomenologi, tysk idealism, vetenskapsteori, metafilosofi.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.