Kine Johansen

post doctoral at Department of Women's and Children's Health, Research group; Perinatal, Neonatal and Pediatric Cardiology Research

Email:
Kine.Johansen[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-6115963
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Social medicine/CHAP

Email:
kine.johansen[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 Uppsala

Short presentation

As a physiotherapist with specialization in pediatrics I work mainly with children 0-18 months, mainly neurodevelopment. I’m especially interested in early detection and intervention, and it is this interest that has led me to research. In my PhD project did I test if a method developed for physiotherapists could be used within child health services to detect motor delays/deficits in infants during the first year of life. Now I planning for more research projects!

Keywords: motorisk utveckling utvecklingsneurologi tidig identifikation evidensbaserad praktik förbättringskunskap barnhälsovård motorisk bedömning

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Att mäta tidig motorisk utveckling på BVC

Barnhälsovården i Sverige träffar nästintill alla barn, och redan några dagar efter barnets födelse är kontakten etablerad med barnet och dess familj. BVC har därför en särskild möjlighet att hitta barn med motoriska problem tidigt. Men att hitta dessa barn kräver kunskap och verktyg. Idag mäts motorisk utveckling på BVC genom milstolpar, såsom att sitta, stå och gå. Detta är grova mått som inträffar sent under första levnadsåret och med stor variation mellan barn. Om man väntar till barnet är sent i att uppnå de förväntade milstolparna kan dyrbar behandlingstid gå förlorad. Det är därför nödvändigt att bedöma motorik mer detaljerat.

I mitt projekt undersökte vi därför om Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I), en metod skapad för fysioterapeuter, är en användbar metod för sjuksköterskor på BVC för att tidigt, dvs. under det första levnadsåret identifiera barn som behöver särskilda insatser inom det motoriska området. Resultaten visade att sjuksköterskor kan bedöma motorisk förmåga enligt SOMP-I, men att det tar tid och möda att lära sig något nytt. SOMP-I visade sig även vara kliniskt användbart inom det reguljära arbete på BVC.

Vår forskning har även visat att SOMP-I tidigt identifierar förtidigt födda barn som sedan utvecklar cerebral pares (CP).

Nu handleder jag spännande uppsatser och hoppas kunna presentera resultat inom kort!

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.