Anders Carlberg

Lecturer at Department of Psychology, Clinical Psychology

Email:
anders.carlberg[AT-sign]psyk.uu.se
Telephone:
+4618-471 2590
Fax:
018-471 2400
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning, tidigare anställningar och andra uppdrag

 • Psykologexamen (MSc)/ leg psykolog 1988
 • Doktorand (medfak/allmänmedicin UU) 1989-
 • Psykoterapeutexamen/leg psykoterapeut 1992
 • Psykoanalytiker 1997
 • Specialist i klinisk psykologi 1998
 • Handledare i psykoterapi 1999
 • Psykologarbete psykiatrin Uppsala 1984-93
 • Psykologarbete Studenthälsovården Uppsala 1992-2000
 • Privat psykoterapipraktik 1993-
 • Antagningsintervjuare läkarprogrammet KI 1998-2012
 • Ledamot i examinationsgrupp för uppsatser vid psykoanalytikerutbildningen Stockholm 2012-
 • Ledamot i etik och besvärsnämnden Svenska psykoanalytiska föreningen 2013-
 • Ledamot i europeiska psykoanalytiska federationens (EPF) working group on homosexuality 2013-

Forskning, undervisning och tredje uppgiften

Forskning
Forskarutbildning i allmänmedicin och två publicerade artiklar/PEK i allmänmedicin (patienttillfredsställelse i primärvården) 1992-93

Undervisning

 • Olika kurser på läkarprogrammet UU 1989-
 • Olika kurser på psykologprogrammet UU som gästlärare 2002-12 (därefter som anställd)
 • Olika kurser på psykoterapeututbildningen SU och Ersta- Sköndals högskola 2005-2013
 • Olika Kurser SU för Riksrevisionen 2008-
 • Olika handledningsuppdrag på psykolog- resp psykoterapeututbildningar UU och SU 2000-

Tredje uppgiften

 • Ett antal offentliga föreläsningar i olika regi, främst Svenska psykoanalytiska föreningens och i Stockholm 1998-
 • Medverkan i några olika morgontidningar, radioprogram samt tv-medverkan kring psykologi från 1990-talet-

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.