Anna Grönberg

Collaboration Manager at Uppsala University Innovation (UU Innovation)

Email:
anna.gronberg[AT-sign]uuinnovation.uu.se
Telephone:
+4618-471 7045
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38

Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Samverkansledarna på UU Innovation hjälper forskare och studenter på Uppsala universitet att utveckla kontakter och samarbeten med företag, offentliga och ideella organisationer.

Vi är en grupp om ett tiotal personer med olika akademiska bakgrunder som sammantaget även har gedigen yrkeserfarenhet från flertalet branscher och sektorer i samhället.

Mina yrkeserfarenheter finns inom konst/kultur, besöksnäring, detaljhandel, tandvård samt kommunal- & regional utveckling - som chef och projektledare.

Keywords: kulturvård kulturarv kommunal kompetens samverkan regional organisations innovation quality management collaboration besöksnäring collaboration university-society ledarskap konstvetenskap macroeconomics eu project management organisation project management (konst-)hantverk change management lead management organisationsutveckling crm organisational change management innovation management kommuner regioner human resource management process management strategic management innovationskontor innovation support kultur organisational development innovationsledning samverkansledning salesforce

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Grönberg