Monica Norberg

lecturer at Centre for Educational Management

Email:
monica.norberg[AT-sign]rut.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers Allé 1
Postal address:
Box 2136
750 02 UPPSALA

lecturer at Department of Civil and Industrial Engineering, Quality Science

Email:
monica.norberg[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 8379+46-498 108379
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är utbildningsledare inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Är kontaktperson och teamledare i Samverkan för Bästa Skola där jag f n är ute i två olika kommuner avseende verksamhetsutveckling och handledning av skolchefer och rektorer. Jag handleder masterstudenter och utbildar inom styrning och ledning på masterprogram. Forsningsintresse inom ledarskap, inkludering och verksamhetsutveckling.

Keywords: ledarskap inkludering verksamhetsutveckling kvalitetsutveckling mångfald delaktighet kultur

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Publications/conferences

Norberg, M. (2019). Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet: Utgångspunkter i kvalitetsarbetet (Doktorsavhandling). Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1104-2516; 138. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Norberg, M. (2017). Mångfald i skolan - etiska perspektiv på inkludering. Kap 7 ur Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur: Lund.

Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014). Exploring the University. Student Teachers’ Perception of their Knowledge and Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between South Africa, Sweden and United States American College. Mediterranean Journal of Social Science, 5(20). doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1701

Norberg, M. (2014). Diversity management: An approach to combine diversity to commitment. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic.

Norberg, M. (2013). Diversity and Commitment: A Possible Combination? Presented at 12th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2013 June 26 – 28, Darwin, Australia.

Norberg, M. (2012). Exploring the role of employeeship in a learning organization. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2012 September 5 – 7, Poznan, Poland.

Norberg, M. (2011). Managing diversity: Thoughts from a manager’s perspective . Presented at 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20 – 22, Cape Town, South Africa.

Dutrow, A. & Norberg, M. (2011). Diversity training in a teacher education. Presented at 3rd ENSEC Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.