Monica Norberg

educator at Centre for Educational Management

Visiting address:
Von Kraemers Allé 1
Postal address:
Box 2136
750 02 UPPSALA

lecturer at Department of Engineering Sciences, Quality Sciences

Email:
Monica.Norberg[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 8379+46-498 108379
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är lärare inom kvalitetsteknik vid Campus Gotland där jag framförallt ansvarar för utbildningar inom ledarskap, mångfald, hållbarhet och projektledning. Ansvarar för de engelska utbildningarna inom projekt och ledarskap. Jag är också utbildningsledare inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Ingår i Samverkan för Bästa Skola där jag f n är ute i fyra olika kommuner avseende verksamhetsutveckling och handledning. Forskarstuderar inom ledarskap, delaktighet och inkludering.

Keywords: ledarskap verksamhetsutveckling mångfald delaktighet

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Publications/conferences

Norberg, M. (2017). Mångfald i skolan - etiska perspektiv på inkludering. Kap 7 ur Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur: Lund.

Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014). Exploring the University. Student Teachers’ Perception of their Knowledge and Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between South Africa, Sweden and United States American College. Mediterranean Journal of Social Science, 5(20). doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1701

Norberg, M. (2014). Diversity management: An approach to combine diversity to commitment. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic.

Norberg, M. (2013). Diversity and Commitment: A Possible Combination? Presented at 12th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2013 June 26 – 28, Darwin, Australia.

Norberg, M. (2012). Exploring the role of employeeship in a learning organization. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2012 September 5 – 7, Poznan, Poland.

Norberg, M. (2011). Managing diversity: Thoughts from a manager’s perspective . Presented at 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20 – 22, Cape Town, South Africa.

Dutrow, A. & Norberg, M. (2011). Diversity training in a teacher education. Presented at 3rd ENSEC Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.