Petra Eriksson

lecturer at Department of Art History, Conservation

Email:
petra.eriksson[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 8324+46-498 108324
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

lecturer at Staff Unions, Saco-S vid Uppsala universitet

Visiting address:
Thunbergsvägen 7A
Postal address:
Box 533
751 21 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Programansvarig för Byggnadsantikvarieprogrammet.

Samverkansdoktorand i kulturvård vid Göteborgs universitet. Forskningsstudierna fokuserar på energieffektivisering av byggnadsbestånd och det byggda kulturarvets värden och görs till största delen inom ramen för större forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bakgrund i den byggnadsantikvariska praktiken, som byggnadsantikvarie vid länsstyrelser och länsmuseum.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.