Kristin Balksten

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History, Conservation

Email:
kristin.balksten[AT-sign]konstvet.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om murverk och kalk i puts- och murbruk. Jag arbetar mycket med att sammankoppla teori och praktik genom att t.ex. studera hur hantverket skall utföras för att ge material samma goda beständighet som de fick under medeltiden. Det är tvärvetenskaplig forskning där min bakgrund som civilingenjör och byggnadsantikvarie kombineras väl.

Min undervisning berör traditionell byggnadsteknik med fokus på material, hantverk och nedbrytning och skall ge insikt i hållbart byggande.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

2007 Teknologie doktorsexamen i Miljövetenskap vid Chalmers.

2005 Teknologie licentiatexamen i Miljövetenskap vid Chalmers.

2002 Civilingenjörsexamen i Väg- och vattenbyggnad 180 p, Chalmers.

2001 Högskoleexamen i Tillämpad byggnadsvård - Traditionella hantverk 80 p,

Högskolan på Gotland.

1996 Studentexamen från Naturvetenskaplig linje med miljövetenskaplig

inriktning, Östrabogymnasiet.

Arbete

2013- Kulturvård, Campus Gotland, Uppsala Universitet. Pågående

tjänstgöring som Universitetslektor.

2005- Enskild firma; Balksten Byggnadsvård, www.balksten.com.

2002-2013 Kulturvård, Högskolan på Gotland. Sedan 2008 som Lektor i

Kulturvård.

2002-2007 Doktorand vid Oorganisk miljökemi, Institutionen för Kemi- och

Bioteknik, Chalmers.

2003-2004 Kalkputsprojekt på Riksantikvarieämbetet.

2001 Gotlandsbyggen AB. Murarlärling på restaureringsarbete med

kalkputs.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kristin Balksten