Carina Johansson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Employees

Email:
carina.johansson[AT-sign]etnologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 8385+46-498 108385
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet,Campus Gotland
Cramérgatan 3
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar i etnologi/folkloristik samt på Liberal Artsprogrammet vid Campus Gotland. Mina främsta forskningsintressen rör kulturarvspolitik, hållbara besök och visuell kultur. Pågående projekt rör Gotlands turismhistoria och bilden av Gotland, guideberättelser, kustliv och trädgårdars betydelse. Jag arbetar också med att få igång ett långsiktligt insamlingsprojekt om gotländskt vardagsliv, samt om Botaniska trädgården i Visby.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.