Maria Johansson

doctoral/PhD student at Department of Scandinavian Languages

Email:
maria.johansson[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6478
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga intresseområde är sociolingvistik. Jag intresserar mig alltså för sambandet mellan språk och det sociala, särskilt språkets meningsskapande funktion och hur språkbrukare aktivt handlar genom språket.

I februari 2017 påbörjade jag min forskarutbildning i nordiska språk. Mitt avhandlingsprojekt är en samtalsanalytisk studie av telefonsamtal till Kronofogdens kundservice.

vt 2016: masterexamen i svenska

vt 2014: kandidatexamina i nordiska språk och lingvistik

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.