Ieva Reine

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health equity and working life

Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Projektledare för ett FORTE-finansierad samarbetsprojekt med Försäkringskassan, Dnr 2012-00921: Socialförsäkringens betydelse för kvinnor och män med statlig personlig assistans i uppfyllandet av de nationella folkhälsomålen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ieva Reine