Isa Cegrell Karlander

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Isa.Cegrell.Karlander[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7467
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i förvaltningsrätt våren 2021 på avhandlingen Officialprincipen i migrationsprocessen.

För närvarande innehar jag en postdoktortjänst och bedriver forskning inom ramen för det nordiska samarbetsprojektet Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL).

Tillsammans med Prof. Thorburn Stern är jag kursföreståndare för fördjupningskursen i migrationsrätt. I övrigt är min undervisning huvudsakligen förlagd till terminskurs 4 och 6 på juristprogrammet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Isa Cegrell Karlander