Maria Brunskog

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Art History, Conservation

Email:
maria.brunskog[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 8327+46-498 108327
Mobile phone:
+46 70 1679960
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Klicka på länken för att se filmen om mig. http://www.campusgotland.uu.se/forskning/forskare/maria-brunskog/

Keywords: trä färg lack förändring bevarande lektor studierektor kulturvård

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som lektor i kulturvård undervisar jag på de två kandidatprogrammen i kulturvård, ett med inriktning mot föremål och ett med inriktning mot byggnader. Min ämnesmässiga kompetens avspeglar både mina tidigare intressen och mina erfarenheter från studier och yrkesliv - tillämpad materialvetenskap, dvs olika sätt att undersöka och förstå av vad och hur föremål och byggnader är tillverkade. Efter att ha arbetat som konservator med möbler och föremål av trä under tjugo år, vid olika museer i Sverige och Danmark, fortsatte jag mina studier på doktorandnivå vid Göteborgs universitet. År 2003 disputerade jag på en doktorsavhandling som undersöker vilka bevarandeproblem som finns för lackerade arbeten, och i förlängningen för polykroma ytbehandlingar på trä.

Som pedagog försöker jag hitta olika sätt att stödja studenters självreflektion. En viktig faktor som kan få en student att utvecklas är den studiekultur som finns runt omkring. När miljön är tillåtande och generös finns även möjlighet att utmana studenten utan att det skapar en känsla av otrygghet. I bästa fall får det studenter att tänja på gränsen för det möjliga. Att lära tillsammans och att ta sig igenom svårigheter är för många en förutsättning för att lyckas i att erövra nya kunskaper och färdigheter.

Vid kulturvård bedrivs forskning om vilka klimat som är lämpliga att ha i kulturhistoriskt intressanta miljöer och om hur sådana klimat kan styras. Mitt bidrag till denna forskning är att studera vilka symptom som kan observeras direkt på föremålen om klimatet inte är gynnsamt liksom att hitta sätt att koppla klimatdata med specifika förändringar i färgskikt.

Som forskare handleder jag även på doktorandnivå. Därutöver är jag numera studierektor för kulturvård på grund och avancerad nivå, efter att under många år varit programansvarig för det ena kandidatprogrammet, nämligen Föremålsantikvarieprogrammet. Sedan 2014 deltar jag som ledamot i Akademiska senaten. Jag har uppdrag som kemikalieombud vid Campus Gotland inkl forskningsstationen Ar.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.