Karin Backvall

Postdoctoral position at Institute for Housing and Urban Research

Email:
karin.backvall[AT-sign]ibf.uu.se
Telephone:
+4618-471 6537
Mobile phone:
+46 73 5998209
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

My work is centred on deconstruction of news media and political representations of people and places in segregated Swedish cities, thus creating an understanding of the process of stigma and its relationship with residential segregation. In addition, I am interested in discrimination and social justice on the housing market. I defended my doctoral thesis in 2019, and am currently (2020-2022) working on a post doc project on countering stigma through policy and planning intiatives.

Keywords: stigmatisering boendesegregation postkolonialism ojämlikhet förort diskriminering

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min avhandling "Constructing the suburb: Swedish discourses of spatial stigmatisation" publicerades 2019, och behandlade rumslig stigmatisering av svenska bostadsområden i tryckta dagstidningar och i parlamentariska motioner.

Sedan disputationen har jag arbetat i två projekt, där det första handlade om risken för diskriminering på den svenska hyresmarknaden, och det andra om så kallad renovräkning och om de olika villkor och upplevelser av renovering som gäller i hyres- respektive bostadsrätt.

I februari 2020 tillträdde jag en ny tvåårig tjänst som postdoktor vid Institutet för bostads- och urbanforskning. Tjänsten ges i samarbete med Uppsala kommun och inom detta projekt bedriver jag forskning om eventuella skllnader i intensitet, karaktär och mönster för stigmatisering av platser i tre olika mellanstora städer, med ett särskilt Uppsalaperspektiv. Syftet är både att förstå hur stigmatisering fungerar på olika platser och på olika arenor, men också att skapa kunskap om hur stigmatisering kan förebyggas och motverkas med hjälp av kommunala insatser. Materialet består både av lokal media, intervjuer och planeringsdokument och policy.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Backvall