Erik Berglund

research assistant at Department of Public Health and Caring Sciences, Social Medicine

Visiting address:
BMC, Husarg.3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

doctoral/PhD student at Department of Public Health and Caring Sciences, Social Medicine

Email:
erik.berglund[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husarg.3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Lifestyle and rehabilitation in long-term illness

Email:
erik.berglund[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Lifestyle and rehabilitation in long-term illness

Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar i forskargruppen för Socialmedicin, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Min forskning är inriktad mot hjärtkärlpatienters hälsa och hur denna patientgrupp hanterar och värderar sina förskrivna läkemedel. Jag har arbetat med forskningsprojekt där följsamhetet till läkemedelsbehandlingar varit särskilt fokuserat. Jag har också ett metodologiskt intresse för olika typer av stigmodeller/stiganalyser och hur dessa kan tillämpas i folkhälsovetenskap och socialmedicin.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.