Tony Thorström

Utbildningshandläggare at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; Education support unit

Email:
tony.thorstrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 4986
Mobile phone:
+46 70 1679468
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Vid områdeskansliet för medicin och farmaci arbetar jag huvudsakligen med följande:

  • Ansvarig handläggare för programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
  • Samordnar vetenskapsområdets övergripande processer avseende utbildningsutvärderingar
  • Projektledare för ett kvalitets- och metodutvecklingsprojekt som tar fram enhetliga elektroniska processer för studentärenden för alla utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.