Mikael Thelin

doctoral/PhD student at Department of Social and Economic Geography

Email:
Mikael.Thelin[AT-sign]kultgeog.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Till mina forskningsintressen hör skolvalsfrågor i Sverige, särskilt valet till gymnasiet, samt hur detta kan relateras till elevernas geografiska kontexttillhörighet Jag är också intresserad av att belysa olika ämnesdidaktiska frågeställningar och vilken betydelse utvecklingen inom den svenska skolan har för lärandet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.