Charlotta Odelius

PhD student at Department of Medical Sciences, Psychiatry

Email:
charlotta.odelius[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är läkare och doktorand vid institutionen för Neurovetenskap, psykiatri sedan 2013. Jag är del i forskargruppen Känsloreglering och Impulskontroll som arbetar utifrån stress-sårbarhetsmodellen. Mitt forskningsfält handlar om självskadande beteende bland psykiatriska patienter. Jag är även kursledare för den fristående kursen Psykiatri, 15 hp.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotta Odelius