Susanna Tuvemo Johnson

lecturer at Department of Neuroscience, Åsenlöf: Physiotheraphy

Email:
susanna.tuvemo.johnson[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4779
Mobile phone:
+46 70 6425067
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetsadjunkt och leg fysioterapeut. Disputerade januari 2018 inom området äldres hälsa. Undervisar på fysioterapeutprogrammet och i kursen "Rehabilitering för äldre". Är kursledare/kursansvarig för kursen "Fysioterapi VI- professionsutveckling inom hälso-och sjukvård" vilken inkluderar utbildning på klinisk utbildningsavdelning (KUA). Arbetar även sedan juni 2018 som vårdutvecklare på Vårdkvalitetsavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Academic merits: PhD

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.