Simon Birnbaum

Assistant Professor at Institute for Housing and Urban Research

Email:
simon.birnbaum[AT-sign]ibf.uu.se
Telephone:
+4618-471 6524
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar om social jämlikhet i strategier för att ställa om till socialt och ekologiskt hållbara städer, arbetsplatser och samhällen. Min forskning binder samman normativ politisk teori – i synnerhet rättviseteoretiska perspektiv – med empirisk forskning om välfärdsstaters förutsättningar och konsekvenser för människors livsvillkor. Jag undersöker bland annat relationen mellan offentliga trygghetssystem och arbetslivets prekarisering, t.ex. frågan om garanterad basinkomst.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är docent i statsvetenskap och (sedan 2018) lektor vid Södertörns högskola. Jag är även knuten till Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Innan jag anslöt till IBF har jag varit verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (där jag disputerade 2008), Hoover Chair of Economic and Social Ethics (UCL, Louvain-la-Neuve), Stein Rokkan Centre for Social Studies (Bergen), SCAS (Uppsala), och Stockholm Resilience Centre. Jag har även varit gästdoktorand vid Department of Politics and International Relations, Oxford University.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.