Camilla Ekwall

Lecturer at Department of Women's and Children's Health, Physiotherapy

Email:
camilla.ekwall[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4773
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Uuniversitetsadjunkt vid Fysioterapeutprogrammet

Kliniska tjänstgöring Fysioterapeutmottagningen (neurologi, ÖNH), Akademiska sjukhuset.

Specialist i neurologisk fysioterapi.

Kursansvar:

  • Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi 7,5 hp
  • Fysioterapi IVa: Rehabilitering och habilitering 18,5 hp

Uppdrag:

  • Internationaliseringsfrågor; Internationell samordnare vid Fysioterapeutprogrammet

Fördjupningsområde:

Huntington´s sjukdom, facialispares, TOS.

Nätverk:

Huntington`s disease network

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har varit fysioterapeut i 30 år och tycker mycket om mitt yrke. Jag har specialiserat mig inom det neurologiska området, och där fördjupat mig inom: Huntington´s sjukdom, perifer facialispares, craniofaciella problem, nackproblem, yrsel och obalans, huvudvärk, perifera nervskador.

Pedagogik är också ett stort intresseområde för mig. Jag tycker mycket om att undervisa i olika former, och är en van föreläsare och utbildningsarrangör. Vid Uppsala universitetet har jag undervisat som timanställd i flera år, men är nu universitetsadjunkt inom framförallt områdena rehabilitering, neurologi, neuroanatomi, smärt- och stressfysiologi.

Min forskning har fokuserat Huntington´s sjukdom. Min magisteruppsats handlade om fysioterapi vid Huntington´s sjukdom, och jag har även fått en artikel publicerad inom detta område. Jag är med i ett europeiskt nätverk för Huntington´s sjukdom, där jag är aktiv inom en fysioterapeutisk arbetsgrupp samt arbetar med en forskningsdatabas inom nätverket.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Camilla Ekwall