Linda Moberg

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
linda.moberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

researcher at Department of Government, Faculty

Email:
Linda.Moberg[AT-sign]statsvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 3746
Visiting address:
Gamla Torget 6
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Moberg är Doktor i statskunskap och arbetar som forskare i gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Hon är också affilerad till Statsvetenskapliga institutionen, där hon genomför merparten av sin undervisning.

Mobergs forskningsintressen kretsar kring studiet av välfärdsstaten och styrningen av den offentligt finansierade servicesektorn. Framför allt är hon intresserad av hur privatisering och ökad valfrihet påverkar välfärdens kvalitet och styrning. I sin avhandling studerade Moberg hur införandet av marknadiseringsreformer i svensk äldreomsorg förändrade relationen mellan medborgarna, personalen och staten, samt vilka effekter denna relationsförändring har fått för hur kvalitet säkerställs inom sektorn.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.