Åsa Andersén

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health equity and working life

Email:
asa.andersen[AT-sign]pubcare.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250640
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare (PhD) inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Forskningen fokuserar på att bidra till utveckling och kvalitetssäkring av metoder och samverkansformer med mål att underlätta återgång i/påbörjan av arbete eller studier vid långvarig sjukskrivning framförallt för personer som står långt ifrån och/eller har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Primära målgrupper är personer med psykisk ohälsa och/eller smärta samt unga vuxna med funktionsnedsättning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Åsa Andersén