Emma Oljans

PhD student at Department of Education

Email:
emma.oljans[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2439
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Emma Oljans, doktorand i didaktik, vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, tidigare anställd vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om olika sätt att se på matens betydelse för hälsa, didaktiska perspektiv på undervisningsinnehåll gällande urvalsprocesser, samt diskursivitet i relation till teorier om hälsa.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.