David Håkansson

Distinguished University Professor at Department of Scandinavian Languages

Email:
david.hakansson[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6393
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är professor i nordiska språk vid Uppsala universitet. Min forskning omfattar fr.a. språklig variation och förändring såväl från ett nutida som från ett historiskt perspektiv, men jag är också intresserad av den nordiska språkvetenskapen ur ett metaperspektv. Jag undervisar dels i grammatik och språkhistoria på olika nivåer, dels i teori och metod.

Från den 1 januari 2019 är jag prefekt för institutionen.

Under 2013–2018 var jag ledamot i Sveriges Unga Akademi.

Foto: E. Thor/SUA

Also available at

My courses

Biography

Research interests

Language variation and change, Diachronic Syntax, Generative Grammar

Publications

Ph. D. Diss

 • Håkansson, David, 2008: Syntaktisk variation och förändring. En studie av subjektslösa satser i fornsvenska. Lund. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A:64.) [266 pp.] ISSN: 0347-8971; ISBN: 978-91-628-7406-3

Research articles

 • Håkansson, David, 2004: Ledarspråk i förändring? In: Språk och stil 13 (2003): 215–228.
 • Håkansson, David, 2004: Partial wh-movement in the history of Scandinavian. In: Working Papers in Scandinavian Syntax 73: 61–81.
 • Håkansson, David, 2006: Subjekt och topik i svenskan. In: Per Ledin m.fl. (eds.): Svenskans beskrivning 28. Örebro: 119–128.
 • Håkansson, David & Josefsson, Gunlög, 2010: Hur står det till med hierarkin? In: Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm (eds.): Svensson och svenskan: med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Lund: 124–138.
 • Håkansson, David, 2010: Subjektslösa satser i fornsvenska – en variationsgrammatisk analys. In: Erik Magnusson & Lena Rogström (eds.): Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – hur och för vem? Göteborg: 143–152. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36.)
 • Håkansson, David, 2010: Svenskans topikalisering i diakron belysning. In: Cecilia Falk, Andreas Nord & Rune Palm (eds.): Svenskans beskrivning 30. Stockholm: 133–143.
 • Håkansson, David, 2010: Bisatsledföljden i äldre svenska och BIFF-regelns genombrott. In: Maj Reinhammar (eds.): Studier i svenska språkets historia 11. Uppsala: 157–167.
 • Håkansson, David, in press: Bisatsledföljden i äldre svenska – variation eller förändring? In: Arkiv för nordisk filologi. [48 pp.]
 • Gustafsson, Anna & Håkansson, David, in press: Språkklyftan – 30 år senare. In: Svenskans beskrivning 31. Umeå. [10 pp.]

Book reviews

 • Of: John D. Sundquist: Morphosyntactic Change in the History of the Mainland Scandinavian Languages. In: Nordic Journal of Linguistics 30:1. 2007:137–147. [Co-auhors: Piotr Garbacz & Henrik Rosenkvist]
 • Of: Erik Magnusson: Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenska. In: Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2009: 120–121.


Other publications

 • Håkansson, David & Josefsson, Gunlög, 2006: Granbarrsprojektet – ett försök till differentierad undervisning på en universitetskurs. In: Ingrid Järnefelt (eds.) Proceedings 2005. Lund: 176–183.
 • Håkansson, David, 2008: 100 års perspektiv på språket i Uarda. In: Erik Sillén (eds.): Uarda – en stor bok om ett stort spex. Lund: 45–49.
 • Gustafsson, Anna & Håkansson, David, 2011: Vi begriper mindre än vi tror. I: Språktidningen 2/2011: 60–64.

Assignments

Editorial secretary, Studia Linguistica (Wiley-Blackwell).

CV

 • Master of Arts (Swedish/German), Lund University. 2002.
 • Ph. D. (Scandinavian languages), Lund University. 2008.
 • Teaching assistant, Dept. of Scandinavian languages, Lund University. 2002.
 • Doctoral studentship Lund University. 2003–2008.
 • Lecturer, Lund University. 2003–2008.
 • Senior Lecturer, Växjö University. 2008–2009.
 • Post. doc., University of Copenhagen/Lund University. 2009–2010.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.