Veronica Crispin Quinonez

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Mathematics, Algebra, Logic and Representation Theory

Email:
veronica.crispin[AT-sign]math.uu.se
Telephone:
+4618-471 3197
Mobile phone:
+46 70 1679461
Visiting address:
Room 64101 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7

Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Högskoleex. i fysik
  • Fil. kand. i filmvetenskap
  • Fil. dr. i matematik

Universitetslektor i matematik med ansvar för lärarutbildning vid Matematiska institutionen.

År 2006 disputerade jag vid Stockholms universitet. Därefter följde två år som vikarierande lektor vid Stockholms Universitet och KTH samt ytterligare två år som postdoktor i Italien och USA med finansiering från KVA respektive VR. I augusti 2010 började jag som universitetslektor vid Uppsala universitet.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Administration

Ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning, på Matematiska institutionen. Här kan du läsa vem du ska vända dig till med dina frågor och även hitta till de olika lärarprogrammens studieplaner.

Undervisning

Lärarprogramskurser som jag ansvarar för, dock inte alltid är lärare på, är:

Övriga uppdrag

Andra aktiviteter

Aktuellt och senaste

Språkkunskaper

  • Kronologiskt: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska.
  • Efter nivå: ryska/svenska, engelska, italienska, spanska.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina intresseområden är kommutativ algebra, speciellt operationer på och egenskaper hos ideal samt algebraisk kombinatorik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Veronica Crispin Quinonez