Rebecka Millhagen

PhD student at Department of Art History

Email:
rebecka.millhagen[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 5783
Fax:
018-471 2892
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt: "Monument, minne, museum. Stockholms slott under 1900-talet".
Intresseområden: 1800- och 1900-talens arkitekturhistoria, restaureringshistoria, historiebruk, historiografi, narrativitet.
Verksam som redaktör och förläggare med inriktning på konst- och arkitekturhistoria.
Magisteruppsats: I Tessins anda. En studie av Ivar Tengbom som slottsarkitekt.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.