Patrick Micucci

Head of group at Uppsala University Innovation (UU Innovation)

Email:
patrick.micucci[AT-sign]uuinnovation.uu.se
Mobile phone:
+46 73 8544519
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38

Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

financial director at Uppsala University Holding Company

Email:
Patrick.Micucci[AT-sign]holding.uu.se
Mobile phone:
+46 73 8544519
Visiting address:
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub
75183 Uppsala
Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är Administrative chef på UU Innovation (50%) och Ekonomichef på UU Holding AB (50%). Jag har en bakgrund inom redovisning och ekonomi. I början av min karriär var jag revisor på KPMG och Arthur Andersen.

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering och samverkan. UU Holding investerar i ny-startade forskarbaserade bolag och hjälper forskare och studenter kommersialiserar sina uppfinningar.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.