Mia Skott

doctoral/PhD student at Department of History

Email:
mia.skott[AT-sign]hist.uu.se
Fax:
018-471 1528
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har identifierat en grupp tapetmakerskor som på Stockholms konstscen inte bara framgångsrikt utan också på mer eller mindre samma villkor konkurrerade med män. Vilka egenskaper och förutsättningar gynnade dessa kvinnor under 1700-talets mitt? Svaret presenterar jag i min avhandling Tapetmakerskorna – skickliga och självständiga i 1700-talets Stockholm, som ska ges ut av Stockholmia – forskning och förlag. Jag lägger stor vikt vid förmedling av min forskning, se mer nedan.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

SAMVERKAN

Jag lägger stor vikt vid att förmedla min forskning och informera om historiehantverket till allmänheten genom flera olika kanaler. Kvinnorna jag forskar om är fantastiska och viktiga förebilder.

Jag diskuterar och presenterar min forskning regelbundet i föredrag för gymnasieelever (senast finansierat av Uppsala kommuns kulturnämnd) och för allmänheten på museer och arkiv (tidigare bland annat på Historiska museet, Upplandsmuseet, Konstmuseet i Uppsala, Nationalmuseum, Landsarkivet i Uppsala, Stadsarkivet i Stockholm m.fl.). Jag har ett instagramkonto @miaskottshistoria och skriver en populärvetenskaplig bok om målarinnan, gravören och illustratören Anna Maria Thelott (c1683-1710). Jag har tidigare bloggat på Humanistportalen, och bloggar ibland på min egen hemsida, där också mer information finns om mina samverkansaktiviteter.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.